Նախարար
Ուղերձ
Կենսագրություն
Աշխատակազմ
Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

Նախարարություն
Ղեկավար կազմ
Կառուցվածք
Կանոնադրություն
Պատմություն
Բյուջե
Հաշվետվություն
Հաստիքացուցակ
Գնումներ
Լիցենզավորում
Վիճակագրություն

Օրենսդրություն
Սահմանադրություն
Նախագահի հրամանագրեր
Օրենքներ
Կառավարության որոշումներ
Հրամաններ
Միջազգային փաստաթղթեր
Համագործակցություն
Նախագծեր

Տեղեկատվություն
Լուրեր
Հայտարարություն
Հարցազրույցներ, ելույթներ
Տեսանյութեր
Թափուր աշխատատեղեր
Հանրային քննարկումներ
Սոցիալական փաթեթ
Հաստատություններ
Տեղեկատվություն տրամադրելու կարգ

Ծրագրեր
Կառավարության ծրագրեր
Ռազմավարական ծրագրեր
Միջազգային ծրագրեր
Սփյուռքի ծրագրեր
Կրթամշակութային ծրագրեր
Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հակակոռուպցիոն ծրագրեր

Մարդիկ և պատմություններ
Նվաճումներ
Մշակույթ
Իմ մասնագիտությամբ #գործկա
Ներառական Հայաստան #ինչպեսբոլորը
Ամեն ինչ սպորտի մասին
Հիշատակի անկյուն

Հետադարձ կապ
Թեժ գիծ
Դիմեք մեզ
Քաղաքացիների ընդունելություն

Հանրակրթություն
Նախադպրոցական կրթություն
Միջնակարգ կրթութուն
Ներառական կրթություն
Արտադպրոցական կրթություն
Աղետների և ռիսկերի նվազեցման կրթություն
Տարակարգ ստացած ուսուցիչներ

Մասնագիտական կրթություն
Նախնական (արհեստագործական)և
միջին մասնագիտական կրթություն

Բարձրագույն կրթություն
Հետբուհական կրթություն
Դուալ Հայաստան
Դիմորդ

Գիտություն
Գիտության կոմիտե
Բարձրագույն որակավորման կոմիտե

Մշակույթ
Կ
երպարվեստի ոլորտ
Թատերարվեստի ոլորտ
Կինոարվեստի ոլորտ
Երաժշտարվեստի ոլորտ
Պարարվեստի ոլորտ
Մշակութային կրթության ոլորտ

Մշակութային ժառանգություն
Թանգարաններ
Գրադարաններ
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն
Գիր-գրչություն և հրատարակչական գործ
Մշակութային արժեքների պահպանություն և օգտագործում
Հուշարձաններ

Սպորտ
Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներ
Չեմպիոններ և մրցանակակիրներ
Մարզադպրոցներ
Հակադոպինգային ծառայություններ

Երիտասարդություն
Երիտասարդական ծրագրեր
Աջակցությւոն երիտասարդներին
Ուսումնասիրություններ