Վիճակագրական տվյալներ կրթական հաստատությունների մասին` նախադպրոցական հաստատություններ, հանրակրթական դպրոցներ, միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվություն գիտական, մշակույթի, արվեստի, տպագրական նյութեր հրատարակող հաստատությունների գործունեության վերաբերյալ: