Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրություն

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչություն

Հանրակրթության վարչություն

Զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն

Երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչություն

Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն

Լիցենզավորման վարչություն

Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչություն

Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն

Ժամանակակից արվեստի վարչություն

Սպորտի քաղաքականության վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Իրավաբանական վարչություն

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչություն

Ֆինանսաբյուջետային վարչություն

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Գնումների վարչություն

Կազմակերպատնտեսական վարչություն

Պետական նմուշի փաստաթղթերի վարման բաժին

Փաստաթղթերի վարման և քաղաքացիների ընդունելության վարչություն

Զորահավաքային նախապատրաստության բաժին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե

ՀՀ ԿԳՄՍՆ լեզվի կոմիտե

ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտե