Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրություն

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչություն

Հանրակրթության վարչություն

Մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության վարչություն

Զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն

Լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժին

Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն

Ներքին աուդիտի վարչություն

Լիցենզավորման գործակալություն

Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչություն

Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն

Ժամանակակից արվեստի վարչություն

Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչություն

Մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի վարչություն

Սպորտի բարձրագույն նվաճումների քաղաքականության վարչություն

Երիտասարդական քաղաքականության վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Իրավաբանական վարչություն

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչություն

Ֆինանսաբյուջետային վարչություն

Գնումների և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Կազմակերպատնտեսվարման վարչություն

Պետական նմուշի փաստաթղթերի վարման բաժին

Ընդհանուր բաժին

Զորահավաքային նախապատրաստության բաժին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե

ՀՀ ԿԳՄՍՆ լեզվի կոմիտե

ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտե