Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրություն

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչություն

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչություն

Հանրակրթության վարչություն

Զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչություն

Երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչություն

Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն

Լիցենզավորման գործակալություն

Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչություն

Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն

Ժամանակակից արվեստի վարչություն

Սպորտի քաղաքականության վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Իրավաբանական վարչություն

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչություն

Ֆինանսաբյուջետային վարչություն

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Գնումների վարչություն

Կազմակերպատնտեսական վարչություն

Պետական նմուշի փաստաթղթերի վարման բաժին

Ընդհանուր բաժին

Զորահավաքային նախապատրաստության բաժին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե

ՀՀ ԿԳՄՍՆ լեզվի կոմիտե

ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտե