Պետական աջակցության ծրագրեր
Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում

Ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունիսի 30-ի N 985-Ն որոշումը: Ովքեր կարող են դիմել 2022 թ. Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններ /մեծահասակներիև երիտասարդներ/ 1-3-րդ տեղ գրաված մարզիկները և մեծահասակների աշխարհի առաջնության 4-8-րդ տեղ գրաված և ամառային օլիմպիական խաղերում վարկանիշ

Արտադպրոցական դաստիարակություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից

Ծրագրի մասին 4 մարզական հասարակական կազմակերպությունների 24 մարզադպրոցներում մարզվող մանուկների և պատանիների ուսումնամարզական գործընթացի միջոցող առողջության պահպանում և ամրապնդում, ընտրված մարզաձևերում ունակությունների ձեռքբերում և մարզական հերթափոխի պատրաստում: Ովքեր կարող են դիմել Շահառու են հանդիսանում 4 մարզական հասարակական կազմակերպությունների 24 մարզադպրոցներում մարզվող 6124

Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացում

Ծրագրի մասին Համաձայն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1096-Ն որոշման նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա ընթացիկ տարում յուրաքանչյուր ամիս անվանական թոշակի հատկացում: Ովքեր կարող են դիմել Շահառու են հանդիսանում մարզաձևերի հավաքականների անդամ, բարձր արդյունքներ

Ստեղծագործական ծրագրերին աջակցություն

Ծրագրի անվանում Ստեղծագործական ծրագրերին աջակցություն ցուցաբերելու համար հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթ: Ծրագրերի իրականացման ծառայությունները ձեռքբերելու նպատակով հայտարարվելու են մրցույթներ՝ հետևյալ անվանակարգերով «Թատերարվեստի նախագծեր» «Երաժշտարվեստի նախագծեր» «Պարարվեստի նախագծեր» «Կերպարվեստի նախագծեր» «Ներառական նախագծեր ժամանակակից արվեստի ոլորտում» «Մշակութային հեռուստանախագծեր» «Ստեղծագործական կրթական ծրագրեր և

Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն) ուսանողական նպաստի հատկացում

Ծրագրի մասին Ծրագրի հայտարարությունը կազմվել է ՀՀ կառավարության 2021 թ. նոյեմբերի 4-ի N 1784-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն)

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում

Ծրագրի մասին Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում միջոցառման շրջանակում պետությունն ապահովում է զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհայաորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը։ Արդյունքում՝ ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով

Սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովում

Ծրագրի մասին ՀՀ կառավարությունը սահմանել է նախադպրոցական տարիքի երեխաների առնվազն 85 տոկոսի ընդգրկվածության ապահովման թիրախ, ինչը նշանակում է, որ առաջիկա տարիներին նախադպրոցական ծառայության հասանելիություն պետք է ապահովել առնվազն 23100 երեխաների համար, որն իրագործելու նպատակադրումներից են թվով 500 մանկապարտեզների

Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսաարդյունավետ մոդելների ներդրում

Ծրագրի մասին Նախադպրոցական կրթությունը անձի հետագա զարգացման կարևոր գրավականներից է, որը փաստվում է բազմաթիվ հետազոտություններով։ Բացի անձի զարգացման համար առաջնահերթ կարևորությունից, նախադպրոցական ծառայությունների ցանցի զարգացումը հնարավորություն է տալիս ապահովելու որակյալ հանրակրթություն, ընդլայնել հանրային զարգացման հնարավորությունները։ ՀՀ համայնքների ֆինանսական հնարավորությունները,

Սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում

Ծրագրի մասին Այս միջոցառմամբ իրականացվում է աոցիալապես անապահով և սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում։ Սահմանամերձ համայնքների ուսհաստատությունների սովորողներին հատկացված դասագրքերի գումարները փոխհատուցվում են՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի