Վիճակագրական տվյալներ կրթական հաստատությունների մասին` նախադպրոցական հաստատություններ, հանրակրթական դպրոցներ, միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվություն գիտական, մշակույթի, արվեստի, տպագրական նյութեր հրատարակող հաստատությունների գործունեության վերաբերյալ:

Կրթություն և մշակույթ-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Գիտություն - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023


Նախադպրոցական, հանրակրթական և մասնագիտական կրթական հաստատությունների տվյալների բազա