Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանները (NN 27-43, 07. 05. 2024 թ. ) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 1-ին, 4-րդ, 9-րդ, 12-րդ դասարանների առարկայական ծրագրերը հաստատելու մասին

Հրաման N 27-Ն, 07.05.2024 թ. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ «ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» (4-ՐԴ, 9-ՐԴ ԵՎ 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ) ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Հրաման N 28-Ն, 07.05.2024 թ. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 1-ԻՆ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մայիսի 6-ի 2024 թվականի N 686-Ա/2 հրաման

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող երիտասարդական միջոցառումների անցկացման համար կատարվող ծախսերի չափերը հաստատելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 30-ի N 146-Ա/1 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի ապրիլի 30–ի 2024 թվականի N 654-Ա/2 հրաման

Բարձրագույն կրթություն չունեցող կամավոր ատեստավորումն անցած ուսուցիչների 2024 թվականի արդյունքները և փոփոխված դրույքաչափով հաշվարկվող աշխատավարձի նկատմամբ հավելավճար ստացող անձանց ցուցակները հաստատելու մասին