Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 15 հունիսի 2020 թ. N 749-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագորխական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական տարվա օտարերկրացիների և սփյուռքահայերի ընդունելության ժամկետների հաստատման, փաստաթղթերի ընդունման, հաշվառման և փորձաքննություն անցկացնելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 08 հոկտեմբերի 2020թվականի N 1383-Ա/2 հրաման

2020 թվականի սեպտեմբերի 13-19-ը Սինգապուրում առցանց ձևով տեղի ունեցած «ինֆորմատիկա» առարկայի դպրոցականների 32-րդ միջազգային և 2020 թվականի սեպտեմբերի 19-28-ը Սանկտ Պետերբուրգում առցանց ձևով տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա» առարկայի դպրոցականների միջազգային 61-րդ օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլերի մասնակիցներին և հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 1234-Ա/2 հրաման

2020 թվականի օգոստոսի 11-12-ը Ճապոնիայի Նագասակի քաղաքում առցանց ձևով տեղի ունեցած «Կենսաբանություն» առարկայի դպրոցականների միջազգային 31-րդ, 2020 թվականի հուլիսի 13-18-ը Բուդապեշտում առցանց ձևով տեղի ունեցած «Քիմիա» առարկայի 54-րդ Մենդելեևյան միջազգային և 2020 թվականի հուլիսի 23-30-ը Ստամբուլում առցանց ձևով