Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 9 օգոստոսի 2022 թվականի N 1430-Ա/2 հրաման

2022 թվականին տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» առարկաների դպրոցականների միջազգային օլիմպիադաների մասնակիցներին և եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 օգոստոսի 2022 թվականի N 11-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր փորձարկող 2-3-րդ, 5-8-րդ եվ 10-11-րդ դասարանների 2022-2023 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանը հաստատելու մասին