Սոցիալական փաթեթ
Սոցփաթեթի շրջանակում ծառայություններ մատուցող մարզաառողջարանային հաստատությունների ցանկը

Երևանի մարզաառողջարանային և սպորտային համալիրների, լողավազանների և այլ սպորտային կազմակերպությունների մասին տեղեկատվություն կարող էք գտնել «ՕԼԼՍՊՈՐՏՍ» ՍՊԸ մեկ միասնական էլեկտրոնային հարթակում` www.allsports.am, harutyun@allsports.am:

ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1691-Ն որոշում

Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին