Հակակոռուպցիոն ծրագրեր
Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգ

Հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թ. ապրիլի 10-ի նիստի N 14 արձանագրային որոշման Սույն Հայեցակարգը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել հասարակության վստահությունը հանրային կառավարման համակարգի նկատմամբ՝ ազնիվ, բարեխիղճ և պատասխանատու հանրային պաշտոնյաների դասի ձևավորման, կառավարման արդյունավետության, թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման, ինչպես նաև