Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 մարտի 2023 թվականի N 415-Ա/2 հրաման

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2023/2024 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ բուհերի և մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 մարտի 2023 թվականի N 410-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա վճարովի, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն` ըստ մասնագիտություն­ների և կրթական ծրագրերի հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2 մարտի 2023 թվականի N 16-Ն հրաման

Համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների տարակարգի շնորհման, տարակարգի շնորհման հանրապետական հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության ու տարակարգ ստացած մանկավարժական աշխատողներին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հավելավճար տրամադրելու կարգերը սահմանելու մասին