Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/81

Նախարարության կարիքների համար գրապահարանների և գրատախտակների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/81 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/87

Ապրանքների (դասագրքեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/87» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/88

Ապրանքների (դասագրքեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/88» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/85

Նախարարության կարիքների համար ներկայացուցչական ծառայությունների /ճաշի կազմակերպում Ոստան ռեստորանում/ ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/85 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/82

Նախարարության կարիքների համար փոշեկուլների և բազմաֆունկցիոնալ սարքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/82 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/83

Նախարարության կարիքների համար շերտավարագույների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/83 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/7

Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների (Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-23/72

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների («Զեյթուն» ուսանողական ավան» հիմնադրամի 7-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-23/72» ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի Թարգմանչաց եկեղեցի) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-23/1 ծածկագրով hրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը