Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-27/12

«Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալություն ՓԲԸ-ի հետ կնքված էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագիրը և գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/4

2021 թվականին համացանցի կամ ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-21/2

«Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում գույքի գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N 011/11/11/2014

Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային արժեքների պահպանման և ներմուծման բաժնի կարիքների համար կնքված հանրային հեռախոսային ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

ՄԱ ընթացակարգի պայմանագիր

Նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային արժեքների պահպանման և ներմուծման բաժնի կարիքների համար էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագիր և գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/181

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր