Գնումներ
Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակման, ձեռքբերման և տրամադրման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/93

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնումների պլանով նախատեսված՝ «09.06.01. «Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, ձեռքբերում և տրամադրում» ծրագրով, տնտեսական դասակարգման 4239-հոդվածով՝ ուսումնական ձեռնարկների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ գնման նպատակով կնքված

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/79

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Վերականգնողական աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի և Բյուրեղավանի համայնքի «Արձագանք» արձանի վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/71

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդության օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիր

Վերականգնողական աշխատանքների /Բնունիս/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքների /գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր