Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/67

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումների հետ կապված և սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/68

Համակարգչային սարքերի (համակարգիչների, սկաներների, տպիչ և պատճենահանող սարքերի) գնման գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/62

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար համակարգչային և գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար  երիտասարդների կրթության ծառայությունների մատուցման պետական գնման  պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/70

Երիտասարդների կրթության ծառայությունների /ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, թմրամոլության կանխարգելման նպատակով երիտասարդների իրազեկության բարձրացմանն ուղղված կրթական-տեղեկատվական միջոցառումների մշակում և իրականացում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/63

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար ամսագրերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Վերականգնողական աշխատանքների /Բնունիս/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքների /գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/60

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (Սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը միտված համաժողով) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրեր