Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի բնութագրիչները և որակավորման տարակարգերի շնորհման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԳ նախարարի 2013թ. օգոստոսի 15-ի N 1031-Ն հրամանով:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի շնորհման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) դիմում` ուղղված նախարարին,
2) անձնագրի պատճենը,
3) զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանելու մասին ատեստավորման թերթիկի պատճենը,
4) կրթության վերաբերյալ փաստաթղթի (դիպլոմ) պատճենը,
5) աշխատանքային գրքույկի պատճենը,
6) հավելվածի 6-րդ կետով սահմանված բնութագրիչները հավաստող փաստաթղթերը` համապատասխան տարակարգ ստանալու համար:
8. Փաստաթղթերը ներկայացվում են բնօրինակների հետ: Բնօրինակները պատճենների հետ համեմատելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են:

Երրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ -2022

Երկրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ -2022

Առաջին աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ -2022

Երրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ -2021

Երկրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ -2021

Առաջին աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ -2021

Երրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ-2020

Երկրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ-2020

Առաջին աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ-2020

Առաջին աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ-2019

Երկրորդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ-2015-2019

Առաջին աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ-2012-2018