Բյուջե
Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամսանություններն` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների և ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամսանություններն` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների և ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2021 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2021 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին