Հաշվետվություն
Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների ամփոփ հաշվետվություններ-2021

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» շրջանակում ի 2021 թվականին իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ

Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի ամփոփ հաշվետվություններ-2021

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայություններ» շրջանակում Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի կողմից 2021 թվականին իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների 2021թ. աշխատանքների մասին բովանդակային և ֆինանսական հաշվետվություն

«ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացում» 2020 թվականի ծրագրի բովանդակային հաշվետվություններ

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊԱՈԿ-ի 2020 թվականի ամփոփ հաշվետվություն

«1192.Կրթության որակի ապահովում» ծրագրի «11002. Նախնական‚ միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայություններ» և «11009. Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ» դրամաշնորհների հաշվետվություններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2020 թվականի ամփոփ հաշվետվություն

«Նորարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում. հեղինակային կրթական ծրագրերի վերամշակում և իրականացում` անհատի օծտվածության զարգացման բաց համակարգ` ստեղծագործ անհատի կրթական պատվերի իևականացում» ծրագրով 2020 թվականի առաջին եռամսյակի աշխատանքների հաշվետվություն

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների 2020թ. աշխատանքների մասին բովանդակային և ֆինանսական հաշվետվություն

«ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացում» 2020 թվականի ծրագրի բովանդակային հաշվետվությունները.