Հաշվետվություն
«Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացում» ծրագրի 2024 թվականի առաջին եռամսյակի բովանդակային հաշվետվությունը

«ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ներկայացրած «Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացում» ծրագրի 2024 թվականի առաջին եռամսյակի բովանդակային հաշվետվությունը:

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (որպես ԲԳԿ) կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների տեղեկատվություն

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2023 թ. աշխատանքների հակիրճ հաշվետվություն

Ընդունվել են ռազմավարական ոլորտային կարևոր փաստաթղթեր՝ ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագրի իրականացման գործողությունների ծրագիրը, մշակույթի և սպորտի ոլորտների զարգացման ռազմավարությունները: Ստեղծվել է ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն, որի հիմնական նպատակը բարձրագույն կրթության և գիտության

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում 2023 թվականին իրականացված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն (ԶԼՄ-ների համար)

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում 2023 թվականին իրականացված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն