Հաշվետվություն
«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊԱՈԿ-ի 2020 թվականի ամփոփ հաշվետվություն

«1192.Կրթության որակի ապահովում» ծրագրի «11002. Նախնական‚ միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայություններ» և «11009. Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ» դրամաշնորհների հաշվետվություններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 2020 թվականի ամփոփ հաշվետվություն

«Նորարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում. հեղինակային կրթական ծրագրերի վերամշակում և իրականացում` անհատի օծտվածության զարգացման բաց համակարգ` ստեղծագործ անհատի կրթական պատվերի իևականացում» ծրագրով 2020 թվականի առաջին եռամսյակի աշխատանքների հաշվետվություն

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների 2020թ. աշխատանքների մասին բովանդակային և ֆինանսական հաշվետվություն

«ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացում» 2020 թվականի ծրագրի բովանդակային հաշվետվությունները.

Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի ամփոփ հաշվետվություններ

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայություններ» շրջանակում Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի կողմից 2020 թվականին իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ

2020 թվականի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների ամփոփ հաշվետվություններ

«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» շրջանակում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի Կապանի, Սիսիանի, Գորիսի, Ստեփանավանի, Վանաձորի, Սպիտակի, Արմավիրի, Վաղարշապատի, Շիրակի, Արթիկի, Արագածոտնի Երևանի NN1,2,3,4, տարածքային մանկավարժահոգեբանական