«ՀՀ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ