Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-000001146/2» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-0000001146/3» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-00000001146/5» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-001146/1» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ «ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱԳՐՔԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԵԱ-03/24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի մարտի 26-ի «թիվ 01» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԵԱ-03/24 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-027» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - «Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ»

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2024 թ. մարտի 15-ի N 1 արձանագրությամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-027» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-03/24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի մարտի 12-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-03/24» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-02/24» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի մարտի 11-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՍՔՎ-02/24» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2