Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1146/12008 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի սեպտեմերի 20-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1146/12008 Պետական մարմինը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում

Հայտարարություն ԵՔ-ԴՄ-ԺՔՄ 07/22 ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի սեպտեմբերի 07-ի «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԺՔՄ-07/22 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության,

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 06/22» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «օգոստոսի» «24» « թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 06/22 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1146/12008» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի հուլիսի 12-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1146/12008 Պետական մարմինը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու),

Հայտարարություն՝  «ԿԳՄՍՆ-ԴՄ-ԱԴ-02/22» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթի հանձնաժողովի 2022 թվականի «օգոստոսի 19»-ի թիվ «01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ԿԳՄՍՆ-ԴՄ-ԱԴ-02/22» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում է

Հայտարարություն «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-019» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին - Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մասնագիտական խմբի 2022 թ. օգոստոսի 11-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄՄԺ-019» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3,