Թափուր աշխատատեղեր
Մրցույթ` ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Նոր Եդեսիայի Ներսես Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Նոր Եդեսիայի Ներսես Շնորհալու անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը,

Մրցույթ` «Երևանի Պ. Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

«Երևանի Պ. Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ` հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են` 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը,

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ադմինիստրատիվ բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ադմինիստրատիվ բաժնի պետի հիմնական գործառույթները՝ կազմակերպում է հիմնադրամ ստացվող պաշտոնական գրությունների, քաղաքացիների դիմում-բողոքների, առաջարկությունների մտից և ելից փաստաթղթերի գրանցման աշխատանքները. կազմակերպում է ստացված տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթերի, թղթային տարբերակով ստացված փաստաթղթերի գրանցման ու համապատասխան ստորաբաժանումներին դրանց տրամադրման

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և գնահատման բաժնի մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և գնահատման բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ 1. Ուսումնական հաստատության վարչական աշխատողների վերապատրաստումների ծրագրերի նախագծերի մշակում: 2. Ուսումնական հաստատության կառավարման և ղեկավարման հմտությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստումների պլանավորում և կազմակերպում: 3. Ուսումնական հաստատության վարչական աշխատողների մասնագիտական զարգացման

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ՏՏ մասնագետ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՏՏ մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ Տեղադրել պահանջվող ծրագրերը ՏՏ սարքավորումների վրա, լուծել առաջացած ծրագրային խնդիրները ՏՏ սարքավորումների: Իրականացնել սարքավորումների և ծրագրերի տեղակայում/ինստալյացիա: Ապահովել ցանցի տեղակայում: Ապահովել ցանցային սարքավորումների տեղադրում: Իրականացնել համակարգիչների, տպիչ և

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և գնահատման բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Վերապատրաստման ծրագրերի մշակման և գնահատման բաժնի պետի հիմնական գործառույթները՝ Մանկավարժական աշխատողների ուսուցման և ինքնուսուցման մեթոդների ուղեցույցների մշակում: Մանկավարժական աշխատողների ընթացիկ և արտահերթ ատեստավորման վերապատրաստումների ծրագրերի նախագծերի մշակում: Մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացման դասընթացների պլանավորում և կազմակերպում: Կազմակերպում է

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍ նախարարության երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Աշխատանքային պարտականություններն են՝ իրականացնում է երիտասարդության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման աշխատանքները. կատարում է երիտասարդական պետական քաղաքականության մշակման ու իրականացման աշխատանքները. իրականացնում է երիտասարդության պետական ծրագրերի մշակման, միջազգային փորձի մոտարկման և տեղայնացման, մոնիթորինգի և գնահատման

Մրցույթ` ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Բարձրունու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Բարձրունու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը, 3. ուսումնական

Մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Ույծի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Ույծի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոնի համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1. ՀՀ քաղաքացիությունը, 2. բարձրագույն կրթությունը, 3. ուսումնական հաստատության ղեկավարման