ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունն անցկացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 46-Լ հրամանով հաստատված՝ «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն.

  • նախարարի մոտ՝ ամեն ամսվա վերջին շաբաթվա ընթացքում՝ նախապես համաձայնեցված և հայտարարված օրը և ժամին,
  • հանրակրթության, նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը համակարգող նախարարի տեղակալի մոտ՝ յուրաքանչյուր հինգշաբթի
  • բարձրագույն կրթության ոլորտը համակարգող նախարարի տեղակալի մոտ՝ յուրաքանչյուր ուրբաթ,
  • արտաքին կապերի, սփյուռքի և երիտասարդության ոլորտը համակարգող նախարարի տեղակալի մոտ՝ յուրաքանչյուր ուրբաթ,
  • մշակույթի ոլորտը համակարգող նախարարի տեղակալների մոտ՝ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի,
  • սպորտի և երիտասարդության ոլորտը համակարգող նախարարի տեղակալի մոտ՝ յուրաքանչյուր հինգշաբթի,
  • նախարարության գլխավոր քարտուղարի մոտ՝ յուրաքանչյուր հինգշաբթի, (անհրաժեշտության դեպքում ընդունելությունները կազմակերպվում են փոխհամաձայնեցված ժամկետում),
  • նախարարության վարչությունների և բաժինների պետերի մոտ՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 9:30-17:45:

Նախարարի, նախարարի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը կազմակերպում է նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունը՝ կատարելով քաղաքացիների նախնական գրանցում (010) 59-96-00 հեռախոսահամարով:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության աշխատակարգ

Տեղեկանք քաղաքացիներից ստացված առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի և մարմնի ղեկավարի կողմից կատարած քաղաքացիների ընդունելության թվաքանակի, բարձրացված հարցերի բնույթի և քննարկման արդյունքների մասին