Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/55

Ապրանքների (դասագրքեր և աշխատանքային տետրեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/55» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/46

Մարզագույքի (մանկապատանեկան մարզադպրոցներ, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներ և մարզական հասարակական կազմակերպություններ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/46» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/7

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի բերդի միջնաբերդի և Ամրակից գյուղի Սբ. Նիկոլայ եկեղեցիների, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոցի վաղ բրոնզե դարի կացարանների, միջնադարյան համալիրի և պարսպապատի ամրակայում, վերականգնում և տարածքի բարեկարգում) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/7 ծածկագրով ընթացակարգի

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՊՁԲ-24/1

«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի անցկացում» միջոցառման շրջանակներում առանց շարժիչի հեծանիվների գնման «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՊՁԲ-24/1» ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/44

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Արզական բնակավայրում ունիվերսալ սպորտդահլիճի կառուցման աշխատանքների) գնման «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/44» ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-24/43

Ապրանքների (բժշկական կահույք) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-24/43 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/45

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների (ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Գուսանագյուղի դղյակի, ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի Բարձրաքաշի Սբ Գրիգոր վանական համալիրի կառույցների ամրակայման, նորոգման և մասնակի վերականգնման, «Հանրապետության հրապարակ» համալիրի շենքերի ճակատների վնասված հատվածների նորոգման) գման նպատակով,

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/48

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների (ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձք Հայոց արքաների դամբարանի և հնավայրի, ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Տափի բերդի պարիսպների, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղի Սմբատաբերդի պարիսպների և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Բաղաբերդ ամրոցի

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/32

Դասագրքերի («Մաթեմատիկա-1», 1-ին և 2-րդ մասեր) և տետրերի («Կերպարվեստ 1» աշխատանքային տետր) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/32 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիրը