Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/175

Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԱՊՁԲ-20/2 ծածկագրով հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոցների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/166

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքի ԱԳԱՐԱԿ վաղ բրոնզե դարի կացարանների, միջնադարյան համալիրի և պարսպապատի ամրակայման և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատիվանքի վանական համալիրի ամրակայման, մասնակի վերականգնման և տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված