Գնումներ
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/49

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «1124 32001 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում» ծրագրով համակարգիչ ամբողջը մեկում գնման նպատակով հայտարարված թիվ 01071ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/47

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր /«Զանգակ-97» ՍՊԸ /:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/46

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր /«Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ/:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/1

«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» դպոցականների թիմային խճուղավազք» մարզական միջոցառում ծրագրով նախատեսված սպորտային միջոցառումների գնման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԾՁԲ-22/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/45

Դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր /«Արևիկ» հրատարակչություն ՓԲԸ /:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/42

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: