Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/21

Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների («Հայ կոմպոզիտորների մանկական դաշնամուրային ստեղծագործություններ 4 ձեռքի համար» ուսումնամեթոդական գրականության հրատարակման ծառայություններ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/21 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը (գնային առաջարկ), կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/23

Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների («Եկ նվագենք դաշնամուր» ուսումնամեթոդական գրականության (ուսումնական ձեռնարկ) հրատարակման ծառայություններ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/23 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը (գնային առաջարկ), կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայութունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- «ՀՀՎԱ-ԵՄԾՁԲ-23/1»

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի կողմից 2023 թվականի ապրիլի 15-23-ը Երևանում անցկացվելիք ծանրամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնության կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀՎԱ-ԵՄԾՁԲ-23/1» ծածկագրով կազմակերպված երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/15

Հեղինակային հսկողության ծառայությունների (Քոբայր ե/գ կայարանի Քոբայրավանքի սեղանատան վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/9

Տպագրական և բաշխման, ձայնագրության և բաշխման ծառայությունների (Բրայլյան տառատեսակով գրքեր, ամենամսյա բյուլետեն, տետրեր, աուդիոգիրք) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտը /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/36

«1041 Մեծ նվաճումների սպորտ»/«11022 Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում» միջոցառման շրջանակներում մարզահագուստի և մարզահանդերձանքի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: