Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/34

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/ գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/34 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/22

Հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների /«100 գաղափար Հայաստանի համար» համահայկական երիտասարդական մրցույթ/ գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/22 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/30

Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Հայ-վրացական համաժողով/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտերը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/28

Դպրոցական և գրասենյակային կահույքի գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/28 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄԴՆԳՀԾՁԲ-21/31

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (աջակցություն Արցախի Հանրապետության երիտասարդության ոլորտին) ձեռքբերման նպատակով թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/20, ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/21

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Թրաֆիքինգի երևույթը և դրա դեմ պայքարը արծարծող լրագրողական մրցույթ/ գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/20, թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/21 ծածկագրերով ընթացակարգի արձանագրություններ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: