Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 31 հոկտեմբերի 2011 թ. N 1205-Ն հրաման

«Օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը հատկացված կրթաթոշակային տեղերի մրցույթի անցկացման (բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի,

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 դեկտեմբերի 2011 թ. N 1278-Ն հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունը անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգը հաստատելու