Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 03 նոյեմբերի 2020թ. N 1522-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվերով իրականացվող մշակութային ծրագրերի մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի, իրականացնող կազմակերպությունների և հատկացվող գումարների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 15 հունիսի 2020 թ. N 749-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագորխական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական տարվա օտարերկրացիների և սփյուռքահայերի ընդունելության ժամկետների հաստատման, փաստաթղթերի ընդունման, հաշվառման և փորձաքննություն անցկացնելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 14 հոկտեմբերի 2020 թվականի N 40-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 13 հոկտեմբերի 2020 թ. N 38-Ն հրաման

Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում երկարօրյա ուսուցման կազմակերպման կարգը սահմանելու և հանրակրթական ուսումնական հաստատության և ծնողի միջև երկարօրյա ուսուցման կազմակերպման նպատակով կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 08 հոկտեմբերի 2020թվականի N 1383-Ա/2 հրաման

2020 թվականի սեպտեմբերի 13-19-ը Սինգապուրում առցանց ձևով տեղի ունեցած «ինֆորմատիկա» առարկայի դպրոցականների 32-րդ միջազգային և 2020 թվականի սեպտեմբերի 19-28-ը Սանկտ Պետերբուրգում առցանց ձևով տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա» առարկայի դպրոցականների միջազգային 61-րդ օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլերի մասնակիցներին և հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ