Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 4 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1673-Ա/2 հրաման

2023-2024 ուսումնական տարում բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) և տեղերի ցանկը հաստատելու

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 մարտի 2023 թվականի N 415-Ա/2 հրաման

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2023/2024 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ բուհերի և մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 27 մարտի 2023 թվականի N 410-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա վճարովի, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն` ըստ մասնագիտություն­ների և կրթական ծրագրերի հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 հունվարի 2023 թվականի N 77-Ա/2 հրաման

Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (կամ դրանց մասնագիտությունների) սովորողների հետագա ուսումնառությունը, ինչպես նաև ընթացիկ կամ ամփոփիչ ատեստավորումը 2023 թվականին կազմակերպող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 1683-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման 2022 թվականի մրցույթում հաղթած ուսանողներին հավաստագրերով և անվանական կրթաթոշակներով պարգևատրելու մասին