Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 հունվարի 2023 թվականի N 77-Ա/2 հրաման

Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (կամ դրանց մասնագիտությունների) սովորողների հետագա ուսումնառությունը, ինչպես նաև ընթացիկ կամ ամփոփիչ ատեստավորումը 2023 թվականին կազմակերպող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 1683-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման 2022 թվականի մրցույթում հաղթած ուսանողներին հավաստագրերով և անվանական կրթաթոշակներով պարգևատրելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 օգոստոսի 2022 թվականի N 1407-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը ըստ բուհերի եվ մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 ապրիլի 2022 թվականի N 625-Ա/2 hրաման

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2022/2023 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ բուհերի և մասնագիտությունների

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 փետրվարի 2022 թվականի N 291-Ա/2 հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 27-ի N 308-Ա/Ք հրամանով բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով «Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարան» ԱՊԸ-ին տրված սերիա Բ N 0007 և սերիա Մ N 0007 լիցենզիաների գործողությունը դադարեցնելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 2103-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթում հաղթած ուսանողներին հավաստագրերով և անվանական կրթաթոշակներով պարգևատրելու մասին