Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 օգոստոսի 2022 թվականի N 1407-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը ըստ բուհերի եվ մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 ապրիլի 2022 թվականի N 625-Ա/2 hրաման

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2022/2023 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ բուհերի և մասնագիտությունների

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 փետրվարի 2022 թվականի N 291-Ա/2 հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 27-ի N 308-Ա/Ք հրամանով բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով «Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարան» ԱՊԸ-ին տրված սերիա Բ N 0007 և սերիա Մ N 0007 լիցենզիաների գործողությունը դադարեցնելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 2103-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթում հաղթած ուսանողներին հավաստագրերով և անվանական կրթաթոշակներով պարգևատրելու մասին