Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 31 հոկտեմբերի 2011 թ. N 1205-Ն հրաման

«Օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը հատկացված կրթաթոշակային տեղերի մրցույթի անցկացման (բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի,