Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ կրթություն ստացած անձանց պետական ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարը հաստատելու մասին