Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 7 դեկտեմբերի 2020 թ. N 1723-Ա/2 հրաման

2020 թ. նոյեմբերին տեղի ունեցած «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն», «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն», «Ռուսաց լեզու», «Քիմիա», «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաների դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 4 դեկտեմբերի 2020 թ. N 1722-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2020-2021 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների / Մաթեմատիկա, Քիմիա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն/ անցկացման ընթացակարգերը հաստատելու մասին