Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ կրթություն ստացած անձանց պետական ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարը հաստատելու մասին