«1115 երիտասարդության ծրագրի» գծով 2023 թվականի համար նախատեսված հատկացումների բաշխումը՝ ըստ առանձին միջոցառումների հաստատելու մասին