Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով «Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ կրթություն ստացած անձանց պետական ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարը հաստատելու մասին