Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 մարտի 2022 թվականի N 459-Ա/2 հրաման

««Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի իրականացման կանոնակարգը, հայտադիմումի օրինակելի ձևը, հայտադիմումին կից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ծրագրի ձևաչափը, փորձագիտական գնահատման չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2019 թվականի մայիսի 27-ի № 92-Ա/1 հրամանն ուժը կորցրած

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 մայիսի 2021 թվականի N 732-Ա/2 հրաման

«ՀՀ մարզերում երիտասարդների ինքնազարգացման, սոցիալական ձեռներեցության, մշակութային-ժամանցային միջավայրերի ապահովման, նորարարական կենտրոնների ձեվավորման նախագծեր և միջոցառումներ» անվանակարգում հաղթող ճանաչված ծրագրերի, իրականացնող կազմակերպությունների և հատկացվող գումարների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 5 սեպտեմբերի 2019թ. N 614-Ա/2 հրաման

Միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար երիտասարդներին ավիատոմսի ծախսի փոխհատուցում տրամադրելու կարգը, միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար երիտասարդներին ավիատոմսի ծախսի փոխհատուցում ստանալու համար դիմումի, միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու արդյունքների մասին հաշվետվության, միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության և միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար երիտասարդներին