Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 մարտի 2022 թվականի N 459-Ա/2 հրաման

««Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի իրականացման կանոնակարգը, հայտադիմումի օրինակելի ձևը, հայտադիմումին կից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ծրագրի ձևաչափը, փորձագիտական գնահատման չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2019 թվականի մայիսի 27-ի № 92-Ա/1 հրամանն ուժը կորցրած

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 մայիսի 2021 թվականի N 732-Ա/2 հրաման

«ՀՀ մարզերում երիտասարդների ինքնազարգացման, սոցիալական ձեռներեցության, մշակութային-ժամանցային միջավայրերի ապահովման, նորարարական կենտրոնների ձեվավորման նախագծեր և միջոցառումներ» անվանակարգում հաղթող ճանաչված ծրագրերի, իրականացնող կազմակերպությունների և հատկացվող գումարների ցանկը հաստատելու մասին