Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 24 նոյեմբերի 2010 թ. N 1640-Ն հրաման

Հայաստանի \հանրապետության հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդգրկման, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթության կազմակերպման կարգ ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի