Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 48-Ն հրաման

Նախնական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին Կրթ.ԳՄՍՆ,06.12.2021,N 82-Ն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 21 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 47-Ն հրաման

Հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին Լրացումներ և փոփոխություններ Կրթ.ԳՄՍՆ,08.10.2021,N 74-Ն