Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2387-Ա/2 հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 2023 թվականին վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություն երաշխավորելու և հայտերը մերժելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1894-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 38-Ա/Ք հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (Հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման և հավաստագրման քննությունների հարցաշար

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 1 օգոստոսի 2023 թվականի N 100-Ն հրաման

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի ապրիլի 5-ի N 254-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ պետական փորձագիտական եզրակացություն տրամադրելու մասին: