Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 22 ապրիլի 2022 թվականի N 733-Ա/2 հրաման

2022 թվականին տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Աստղագիտություն», «Կենսաբանություն», «Ինֆորմատիկա», «Աշխարհագրություն», «Պատմություն», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն», «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաների դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 ապրիլի 2022 թվականի N 533-Ա հրաման

Հանրակրթական ուսումնական աստատության ղեկավարման իրավունք հավաստագիր ստանալու նպատակով իրականացվող վերապատրաստման հարցաշարը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի ապրիլի 23-ի N 483-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 31 մարտի 2022 թվականի N 524-Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի բյուջետային ծախսերի «Հանրակրթության ծրագրի /1146 դասիչ/ «Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում» /11016 դասիչ/» ծրագիրը հաստատելու մասին