Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 1234-Ա/2 հրաման

2020 թվականի օգոստոսի 11-12-ը Ճապոնիայի Նագասակի քաղաքում առցանց ձևով տեղի ունեցած «Կենսաբանություն» առարկայի դպրոցականների միջազգային 31-րդ, 2020 թվականի հուլիսի 13-18-ը Բուդապեշտում առցանց ձևով տեղի ունեցած «Քիմիա» առարկայի 54-րդ Մենդելեևյան միջազգային և 2020 թվականի հուլիսի 23-30-ը Ստամբուլում առցանց ձևով

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 28-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, դրանց լրացման (գործածման) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի հունվարի 18-ի N 23-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 17 օգոստոսի N 1043-Ն հրաման

«Ֆինանսական գրագիտության, ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման, մասնագիտական կրթության վերաբերյալ հեռուստահաղորդաշարերի, սոցիալական հոլովակների և կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի պատրաստում» միջոցառման շրջանակում իրականացրած «Հեռուստահաղորդաշարի պատրաստում և հեռարձակում» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթողների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11 հունիսի 2020 թ. N 730-Ա/2 հրաման

2020 թվականին տեղի ունեցած դպրոցականների «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Հայ գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Քիմիա», «Ֆրանսերեն», «Հայոց լեզու», «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին