Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հունվարի 26-ի 2024 թվականի N 114-Ա/2 հրաման

2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ 12-րդ դասարանների, ազգային փոքրամասնությունների դասագրքերի գործածության երաշխավորված ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի դեկտեմբերի 19-ի 2023 թվականի N 2583-Ա/2 հրաման

Արտադպրոցական ծրագրեր իրականացնող կենտրոնների, այդ թվում՝ մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների մանկավարժական աշխատողների և մարզադպրոցների մարզիչ-մանկավարժների կամավոր ատեստավորման 2024 թվականի ուղությունները հաստատելու մասին