Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 30 նոյեմբերի 2022 վականի N 2022-Ա/2 հրաման

2023 թվականին անցկացվող «ՀՀ վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային կանոնակարգը և մասնակցության հայտի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին Հրաման 498-Ա/2, 12.04. 2023 թ. - ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 30 նոյեմբերի 2022 վականի N 2022-Ա/2 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 29 նոյեմբերի 2022 թվականի N 2190-Ա/2 հրաման

2023 թվականին անցկացվող «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» խճուղային հեծանվավածքի սիրողական մրցաշարի կանոնակարգը և մասնակացության հայտի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 ապրիլի 2023 թվականի 497-Ա/2 հրաման ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի