Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 նոյեմբերի 2021 թ. N 1997-Ա հրաման

ՀՀ «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը, ՀՀ «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթին մասնակցելու համար ՀՀ տարվա 20 լավագույն թեկնածու մարզիկների որոշման չափորոշիչների սանդղակը, ՀՀ «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթի քվեարկությանը մասնակցելու համար ՀՀ կրթության, գիտության,