«Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը` որպես ՀՀ և Արցախի երիտասարդների (այդ թվում` երիտասարդ կանանց) շրջանում գործարարության խթանման նոր մեխանիզմ» ծրագրի իրականացման համար գումար հատկացնելու մասին