Օհան Դուրյանի ծննդյան 100-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողովին կից խորհուրդ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին