«Քո արվեստը դպրոցում» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու և գումար հակացնելու մասին