Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 18 մայիսի 2010 թ. N 395-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննության կազմակերպման, անցկացման կարգը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) դադարեցման դեպքերն ու կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳ նախարարի 18 մայիսի 2010 թ. N 393-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստման և վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության կարգը հաստատելու մասին Փոփոխություններ և լրացումներ ԿԳՆ,27.12.2016,N 1348-Ն ԿԳՄՍՆ,27.01.2022,N 05-Ն

ՀՀ ԿԳ նախարարի 15 ապրիլի 2013 թ. N 396-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1262-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԿրթԳտՆխ,30.07.2013,N 1001-Ն