Նախադպրոցական լրացուցիչ և այլընտրանքային (բացառությամբ միջազգային) կրթական ծրագրերը հաստատելու և դրանց տևողությունը սահմանելու մասին