Հրամաններ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցուցակը հաստատելու և հրապարակելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ-2011-2019 թթ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ_2019 թ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 26 հուլիսի 2019 թ. N 405-Ն հրաման

Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին «ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019թ. հուլիսի 16-ի N 405-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու