Պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը և աշխատակարգը հաստատելու մասին