Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 4 փետրվարի 2022 թվականի N 171-Ա/2 հրաման

Միջազգային միջոցառումներին և նախագծերին մասնակցելու համար անհատ կատարողներին, ստեղծագործողներին և մշակույթի գործիչներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված նպաստ տրամադրելու կարգը, չափորոշիչները, ինչպես նաև նպաստ ստանալու համար դիմումի, հաշվետվության, եզրակացության և պայմանագրի ձևերը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 26 հունվարի 2022 թվականի N 04-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «Հանրակրթություն» ծրագրի «Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն» և «Նախադպրոցական կրթություն» միջոցառումների շրջանակում սովորողներին սննդի կազմակերպման նպատակով տրամադրվող ֆինանսական միջոցների հաշվարկման նորմատիվները հաստատելու կարգի մասին