Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 28-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, դրանց լրացման (գործածման) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի հունվարի 18-ի N 23-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 17 օգոստոսի N 1043-Ն հրաման

«Ֆինանսական գրագիտության, ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման, մասնագիտական կրթության վերաբերյալ հեռուստահաղորդաշարերի, սոցիալական հոլովակների և կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի պատրաստում» միջոցառման շրջանակում իրականացրած «Հեռուստահաղորդաշարի պատրաստում և հեռարձակում» դրամաշնորհային մրցույթի հաղթողների ցանկը հաստատելու մասին