Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 30 նոյեմբերի 2021 թվականի N 1995-Ա/2 հրաման

2021 թվականի նոյեմբերի 14-21-ը Կոլումբիայում առցանց ձևով կայացած «Աստղագիտություն» առարկայի դպրոցականների միջազգային օլիմպիադայի և 2021 թվականի օգոստոսի 24-28-ը Ռումինիայում առցանց ձևով կայացած 2021 թվականի Եվրոպայի ինֆորմատիկայի պատանեկան 5-րդ օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տալու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 29 նոյեմբերի 2021 թվականի N 81-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները դասագրքերով ապահովելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի օգոստոսի 21-ի N 752-Ն հրաման

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 նոյեմբերի 2021 թ. N 1997-Ա հրաման

ՀՀ «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը, ՀՀ «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթին մասնակցելու համար ՀՀ տարվա 20 լավագույն թեկնածու մարզիկների որոշման չափորոշիչների սանդղակը, ՀՀ «Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթի քվեարկությանը մասնակցելու համար ՀՀ կրթության, գիտության,