Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2 նոյեմբերի 2022 թվականի N 78-Լ հրաման

2022-2023 ուսումնական տարվա ընթացքում Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններում դասավանդողների տարիֆիկացիոն մատյանի կազմման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11 հոկտեմբերի 2022 թվականի N 1830-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2022-2023 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների մարզային /Երևանի քաղաքային/, հանրապետական փուլերի ժամկետները և Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2022-2023 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների /մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, ինֆորմատիկա, քիմիա, աշխարհագրություն/ անցկացման ընթացակարգերը հաստատելու մասին