Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 4 դեկտեմբերի 2020 թ. N 1722-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2020-2021 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների / Մաթեմատիկա, Քիմիա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Ֆիզիկա, Աշխարհագրություն/ անցկացման ընթացակարգերը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 03 նոյեմբերի 2020թ. N 1522-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվերով իրականացվող մշակութային ծրագրերի մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի, իրականացնող կազմակերպությունների և հատկացվող գումարների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 15 հունիսի 2020 թ. N 749-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագորխական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական տարվա օտարերկրացիների և սփյուռքահայերի ընդունելության ժամկետների հաստատման, փաստաթղթերի ընդունման, հաշվառման և փորձաքննություն անցկացնելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 14 հոկտեմբերի 2020 թվականի N 40-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգը սահմանելու մասին