Պետական երիտասարդական քաղաքականության որակի ապահովման մեխանիզմը հաստատելու մասին