Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 օգոստոսի 2021 թվականի N 1370-Ա/2 հրաման

Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի ժամանակացույցը հաստատելու մասին Հրաման 1549-Ա/2, 16.09.2021 թ. -ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 օգոստոսի 2021 թվականի 1370-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 օգոստոսի 2021 թվականի N 38-Լ հրաման

2021-2022 ուսումնական տարվա ընթացքում Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարաններում դասավանդողների տարիֆիկացիոն մատյանի կազմման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 4 օգոստոսի 2021 թվականի N 36-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր փորձարկող 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարանների 2021-2022 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանը հաստատելու մասին