Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1894-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 38-Ա/Ք հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (Հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման և հավաստագրման քննությունների հարցաշար

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 14 սեպտեմբերի 2023 թվականի (NN 1820-1834, 14.09.2023 թ.) հրամանները

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանները (NN 1820-1834, 14.09.2023 թ.) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-9-րդ դասարանների «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի երրորդ օտար լեզվի առարկայական ծրագիրը «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն» հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 4 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1673-Ա/2 հրաման

2023-2024 ուսումնական տարում բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) և տեղերի ցանկը հաստատելու