Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 22 հոկտեմբերի 2021 թվականի N 1738-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2021-2022 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների /մաթեմատիկա, քիմիա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն/ անցկացման ընթացակարգերը հաստատելու մասին