Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 հունիսի 2022 թվականի N 20-Ն հրաման

Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման, հրատարակման և հանրակրթության պետական չափորոշչին դրանց համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձեվավորման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 հունիսի 2022 թվականի N 1071-Ա/2 հրաման

2022 թվականի մայիսի 13-15-ը տեղի ունեցած «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի և 2022 թվականի մայիսի 9-16-ը Ուզբեկստանի հանրապետությունում կայացած «Քիմիա» առարկայի 56-րդ Մենդելեեվյան միջազգային օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին