Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 փետրվարի 2022 թվականի N 05-Լ հրաման

Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր և այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնական խմբակների ձեվավորման ու գործունեության և ուսումնական նախագծերի իրականացման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 փետրվարի 2022 թվականի N 291-Ա/2 հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 27-ի N 308-Ա/Ք հրամանով բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով «Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարան» ԱՊԸ-ին տրված սերիա Բ N 0007 և սերիա Մ N 0007 լիցենզիաների գործողությունը դադարեցնելու մասին