Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 հունիսի 2020 թվականի N 30-Լ հրաման

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020թվականի մայիսի 18-ի N 23-L հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության եվ ժողովրդական արհեստների վարչության կանոնադրություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11 հունիսի 2020 թ. N 730-Ա/2 հրաման

2020 թվականին տեղի ունեցած դպրոցականների «Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Հայ գրականություն», «Ռուսաց լեզու», «Քիմիա», «Ֆրանսերեն», «Հայոց լեզու», «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 մայիսի 2020 թ. 23-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության, պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության կանոնադրությունները հաստատելու ու Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2019 թվականի հունիսի 11-ի N 25-L հրամանն ուժը

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 մայիսի 2020թ. N 653-Ա/2

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2020/2021 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ բուհերի և մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 մայիսի 2020 թ. N 08-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ընդունելության և 2019-2020 թվականի շրջանավարտների պետական ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ու անցկացման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 մայիսի 2020 թվականի N 09-Ն հրաման

Հրաման-N 11-Ն 04.06.2020թ. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 09-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հրաման-N 09-Ն 20.05.2020թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման հաստատելու մասին