Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հունվարի 26-ի 2024 թվականի N 114-Ա/2 հրաման

2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ 12-րդ դասարանների, ազգային փոքրամասնությունների դասագրքերի գործածության երաշխավորված ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 25 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2611-Ա/2 հրաման

Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» միջոցառման շրջանակներում 2024 և 2025 թվականներին ՀՀ Տավուշի, Արարատի, Վայոց ձորի մարզերում մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ տրամադրելու

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 25 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2613-Ա/2 հրաման

«Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություննների տրամադրում» միջոցառման 2024 և 2025 թվականներին իրականացման համար դրամաշնորհի հատկացման նպատակով անցկացվելիք մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին