Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 օգոստոսի 2022 թվականի N 11-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր փորձարկող 2-3-րդ, 5-8-րդ եվ 10-11-րդ դասարանների 2022-2023 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 օգոստոսի 2022 թվականի N 1407-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը ըստ բուհերի եվ մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 29 հուլիսի 2022 թվականի N 1387-Ա/2 հրաման

«Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի կողմից ներկայացված մանկավարժահոգեբանական ու ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող մոդուլներով իրականացվող 30 կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման կրթական ծրագիրը և դրա ուսումնաթեմատիկ պլանը երաշխավորելու մասին