Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 18-ի N 05-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին