Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով «Բուժական կոսմետոլոգիա» մասնագիտությամբ կրթություն ստացած անձանց պետական ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարը հաստատելու մասին