• Ծրագրի մասին

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում միջոցառման շրջանակում պետությունն ապահովում է զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհայաորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը։

Արդյունքում՝ ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով 7-13 տարեկան թվով 3200 երեխաների ստանում եմ լրացուցիչ կրթություն։

Հայտարարություն «1148․ 11005.Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացման դրամաշնորհային մրցույթի մասին:

Հղում՝ https://escs.am/am/news/15165
https://escs.am/am/news/14488

  • Ովքեր կարող են դիմել

7-13 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների հավաքագրումը կատարվում է ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով։

  • Դիմելու կարգը

7-13 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների հավաքագրումը կատարվում է ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով։

  • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

7-13 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների հավաքագրումը կատարվում է ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով։

  • Ծրագրի վերջնաժամկետ

7-13 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների հավաքագրումը կատարվում է ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով։ Հավաքագրումը սկսվում է մայիս-հունիս ամիսներից։

  • Կոնտակտներ, խորհրդատվություն

Արմինե Բարսեղյան, +374 010 599 619