Ծրագրի մասին

Պետությունն ապահովում է զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցումը:

Ամեն տարի դպրոցականների ամառային հանգիստը կազմակերպելու նպատակով ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպություններն իրականացնում են ամառային ճամբարի ծրագիրը:

Արդյունքում՝ ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով 7-13 տարեկան 3200 երեխաներ ամեն տարի հանգստանում են ամառային ճամբարներում և ստանում լրացուցիչ կրթություն։

«Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման իրականացման դրամաշնորհային մրցույթի հայտարարություն՝ https://escs.am/am/news/15165, https://escs.am/am/news/14488

Ովքեր կարող են դիմել

Ամառային ճամբարները նախատեսված են զոհված, հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների, ծնողազուրկ և անապահով, բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների համար:

Դիմելու կարգը

7-13 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների հավաքագրումը կատարվում է ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով։

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

ՀՀ մարզպետարաններ և Երևանի քաղաքապետարան են ներկայացվում սոցիալական խմբում ընդգրկված լինելու մասին փաստաթղթեր։

Ծրագրի վերջնաժամկետ

ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հավաքագրումն իրականացվում է մայիս-հունիս ամիսներին։

Կոնտակտներ, խորհրդատվություն

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչություն, հեռ՝ +374 010 599 619
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Թեժ գիծ՝ (+37410) 59-96-00, տեղեկատու հեռախոս՝ (+37410) 52-73-43: